Полицейски коли, оборудвани със специална техника за идентифициране и за проверка в реално време, засилиха възможностите на българската полиция да противодейства на трафика на крадени превозни средства. Тези усилия на Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР бяха подпомогнати с швейцарско финансиране и експертиза.
 
Резултатите от шестгодишния проект “Противодействие на престъпления, свързани с трафик на моторни превозни средства” ще  бъдат представени на 20 декември (четвъртък) в София.
 
От август тази година в България пилотно действа система за автоматично разпознаване на регистрационни табели на моторни-превозни средства. Общо 23 полицейски коли в страната, оборудвани със скенери за идентифициране, могат да направят справка в полицейската база данни в реално време и без дори да спират превозното средство при съмнение за кражба. 80 български полицейски служители бяха обучени в най-новите техники за разкриване на крадени коли.
 
Български полицаи се запознаха с швейцарския опит в кантоналните полицейски управления на Нюшател и Женева. Конкретните резултати по проекта допринасят ефективно както за противодействие на българската полиция срещу кражбите на моторни-превозни средства и нелегалния им трафик, така и за подготвеността  на България да се присъедини към Шенгенското пространство.
 
Проектът - на стойност близо 800 хиляди швейцарски франка, от които 85% са швейцарско съфинансиране, е част от Тематичен фонд Сигурност на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. В рамките на програмата Националната полиция работи с швейцарски партньори и по проект за намаляване на детската престъпност в България.

Общо 11 проекта са осъществени  в рамките на Тематичния фонд Сигурност на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, съфинансиран от швейцарското правителство с близо 9,8 милиона швейцарски франка.
 
През петте години на функционирането си Фондът Сигурност се утвърди като ефективно средство за подкрепа на България за засилване на капацитета на институциите, ангажирани в борбата срещу организираната престъпност. В началото на тази година България и Швейцария подписаха двустранно споразумение за полицейско сътрудничество.