Меморандум за сътрудничество подписаха главният секретар на МВР Георги Костов и полицейският комисар на Ню Йорк Уилям Братън. По време на своята среща двамата обсъдиха аспекти на сътрудничеството между МВР и полицейското управление на Ню Йорк - най-голямото полицейско звено в страната.
Двустранните отношения в областта на правоприлагането бяха оценени като успешни и ползотворни. В рамките на срещата беше подписан Меморандум между МВР и полицията на Ню Йорк за сътрудничество областта на превенцията и борбата с трансграничната престъпност. <br /> <br /> Меморандумът бе договорен по време на работната среща на министър Бъчварова с директора на нюйоркската полиция, проведена на 2 октомври 2015 г. по време на нейната официална визита до САЩ. Сключването му ще надгради и доразвие съществуващото сътрудничество, като същевременно чрез него двете страни ще дадат своя принос към усилията на международната общност в борбата с престъпността.<br /> <br /> <strong>Източник: standartnews.com</strong><br /> <br type="_moz" />