Министърът на отбраната Ангел Найденов обяви днес, че полковник Станимир Георгиев ще бъде освободен от ръководния пост на дирекция “Инвестиции в отбраната” във Военното министерство. Като мотив той съобщи, че цялата дирекция е обект на проверка от прокуратурата заради проведените от нея обществени поръчки.
Ето какво сподели пред БЛИЦ шефът на дирекцията Станимир Георгиев:<strong><br /> <br /> - Полковник Георгиев, как гледате на искането на министър Найденов да бъдете отстранен от ръководния пост на дирекция &ldquo;Инвестиции в отбраната&rdquo; във Военното министерство?<br /> </strong>- Не искам и няма да влизам в спор с министъра. Просто се вижда, че първоначално обявените корупционни практики в дирекцията не се потвърждават. На този етап това говори красноречиво за целия ход на обвиненията.<br /> <br /> <strong>- Как гледате на това, че в понеделник може да не бъдете допуснат на работа и достъпът ви до секретна информация ще бъде ограничен?<br /> </strong>- Има един доклад, който в момента е изготвен на база проверка от инспектората и вътрешния одит, в който доклад не става въпрос за никакви корупционни практики, а се говори единствено за административни нарушения. Предложението на този доклад е да бъде отстранен от длъжността заради тези административни нарушения. Мисля, че това имаше предвид министърът, когато каза, че предстои взимането на решение по този въпрос.<br /> <br /> <strong>- Също така и вашият заместник е освободен...<br /> </strong>- И това е спорно, защото става въпрос за един курс, който той не е изкарал. По наше мнение за длъжностната характеристика, на която той работи, не се изисква такъв курс. <br /> <br /> <strong>- В момента проверката продължава ли да тече?<br /> </strong>- Тази проверка е завършила. Ние готвим нашето становище, нашите обяснения. Надявам се те да бъдат взети предвид. Още веднъж казвам, че тази информация, която първоначално излезе за корупционни практики и такива неща, не отговаря на истината. Самата дейност на дирекцията е изключително комплексна и в един такъв комплексен процес винаги има пропуски в работата, административни. Но те са далеч от това, което бе изтъкнато в началото, че става въпрос за корупционни практики.<br /> <br /> <strong>Калин КАМЕНОВ, БЛИЦ </strong><br /> <br />