Във връзка с изказването на началника на политическия кабинет на правителството Лена Бориславова в предаването „Лице в лице” от 18.01.2022 г., че „делата, които са започнали в спец съда ще бъдат довършени в най-кратки срокове” и „че делата, които не са образувани и стоят на трупчета там, най-вероятно има такива и това е една от критиките към дейността на Специализирания съд, именно на тях ще бъде даден нов тласък да могат да бъдат разпределени много бързо”, от Специализирания наказателен съд заявяват следното:

„По-специфични теми, които се обсъждат, обществеността очаква изказванията да бъдат компетентни и да съдържат верни твърдения.

За сведение на обществеността, всички дела, които постъпват в българските съдилища, в т.ч. в специализираните такива, се образуват и се разпределят на съдебните състави още в деня на постъпването им или най-късно в следващия работен ден. Този процес се отчита електронно в общата „Единна информационна система на съдилищата” в Република България, данните от която се отразяват незабавно във Висшия съдебен съвет, а всеки български гражданин може да се осведоми чрез нея за образуване на делото.

Няма нито едно дело, което да е постъпило в специализираните съдилища и да не е образувано веднага, а да е поставено „на трупчета”, както твърди г-жа Бориславова и никога подобни критики не са били отправяни към тези съдебни юрисдикции.

Обещаното довършване в най-кратки срокове на започналите дела в същите съдилища, издава несъобразяване с принципа на разделението на властите и непознаване на коментираната материя, особено що се касае до най-сложните и обемни дела, които са на производство и ходът им зависи от множество фактори.

Подобни изказвания на представители на изпълнителната власт и то с използване на негативни внушения, касаещи работата на съдилищата, е в разрез с върховенството на закона във всяка демократична държава. Популизмът и пропагандата по темата за специализираното правосъдие, целящи уронване на престижа му, с оглед постигане на обществено търпимото му ликвидиране, не са подходящи спътници на целената съдебна реформа, която изисква задълбоченост, прозорливост и много сериозен експертен потенциал”.