Първата трудова борса за тази година, организирана от Агенцията по заетостта, ще бъде на 19 март, четвъртък, от 10.30 часа, в Младежкия дом на Варна, съобщават от ведомството. Тя е специализирана борса в областта на туризма, хотелиерството и ресторантьорството.
Специализирани трудови борси в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството ще се проведат и в Сливен, и в Добрич, съответно на 20 и 26 март.
Агенцията по заетостта ще организира през годината 7 общи трудови борси в градовете: Враца, Търговище, Велинград, Сандански, Бяла Слатина, Горна Оряховица и Костинброд.
Борсите в Петрич и Шумен са специализирани с насоченост към ромската общност. Още 2 специализирани борси ще се състоят тази година – за младежи до 29 години и за първи път за подбор на военни кадри и трудова реализация на освободени военнослужещи от Българската Армия.
През 2008 г. Агенцията по заетостта проведе 21 трудови борси в страната, от които 7 общи и 14 специализирани. Специализираните борси бяха насочени: към ромската общност, за розобер, в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството, в селското стопанство и преработващата промишленост на селскостопански продукти, за лица с намалена работоспособност, за млади специалисти, завършили професионално образование, и в сферата на обувната промишленост.
На борсите присъстваха 5090 търсещи работа лица и 415 работодатели, които обявиха 5510 свободни работни места. Броят на започналите работа лица е 4630. Това е 84% усвоеност на обявените свободни работни места. /БЛИЦ