По повод зачестилите оплаквания и жалби от граждани за системното нарушаване на тяхното спокойствие от Община Хасково са съставили констативен протокол на Мюсюлманското настоятелство в града, съобщи Дарик.
Протоколът е съставен от служители на отдела за контрол, обществен ред и законност. В него се визира използването на високоговорители с прекалено силен звук по време на религиозните служби.<br /> <br /> Предписанията, които се отправят са за провеждане на богослужения при спазване на изискванията на чл. 4, т. 8 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Хасково. Според тези изисквания за осигуряване условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите се забраняват смущаващите шумове, озвучаването на общодостъпни заведения в жилищни и не жилищни сгради, както и звуковите сигнали на автомобили с нерегулирани алармени инсталации, задействащи се продължително от непряк допир с МПС, за времето на цялото денонощие. /БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />