Началниците на пет митници са преназначени на други длъжности, съобщиха от Агенция "Митници".
Началниците на митниците Варна &ndash; Мая Коларова, Свиленград &ndash; Тодор Караиванов, Русе &ndash;&nbsp; Веселин Георгиев, Пловдив &ndash; Васил Дандаров и Югозападна &ndash;&nbsp; Цветозар Нешев са преназначени на други длъжности в системата на Агенция &bdquo;Митници&rdquo;. <br /> <br /> До избирането на нови ръководители, четири от митниците ще се ръководят от досегашните зам.-началници. <br /> <br /> Промените имат за цел да оптимизират работата на митническите учреждения. <br /> <br /> <br />