В близките няколко десетилетия населението по света ще продължи да застарява и към 2050 г. броят на хората на възраст над 60 години ще се утрои, като достигне 2 милиарда, се съобщава в доклад на Пан Ги Мун, генерален секретар на ООН, който ще бъде разгледан на 42 сесия на Комисията на ООН за развитие на населението (30 март -2 април).
През юли 2009 г. числеността на населението по света ще достигне 6,8 милиарда души, през 2012 – 7 милиарда , през 2025 – 8 милиарда, а през 2045 – 9 милиарда. 70% от прогнозирания прираст на населението в слабо развитите страни се пада на Бразилия, Индия, Индонезия, Нигерия и Пакистан.

Развитите страни ще се сблъскат с обратния проблем - намаляване на населението. За периода 2009-2050 г. този показател ще се намали в 45 страни: в Русия – с 33 милиона души, в Япония – с 25 милиона, в Германия – с 8,4 милиона, в Полша – с 7,7 милиона.

В документа се обръща внимание още на факта, че в повечето части на света продължава да се увеличава продължителността на живот, която днес е 67,2 години. За силно развитите страни този показател е 76,5 години, за развиващите си – 65,4 години, а за най-слабо развитите – едва 54,6 години.

Експертите, отбелязват, че още през 1950 г. 8% от общата численост на населението са съставлявали хората на 60 и повече години.
Към 2009 г. този показател ще се увеличи до 11%, а към 2050 г. – до 22%, т.е. 2 милиарда души. Така броят на възрастните хора за пръв път ще превиши броя на децата на възраст до 15 години./ здраве.bg