Рязко са зачестили сигналите за прилепи в битови, административни или промишлени сгради в Плевен, предаде кореспондентът на БЛИЦ. От сектор “Контрол на защитените територии и биологичното разнообразие” в РИОСВ Плевен успокояват,че "нашествието" ще е съвсем кратко и припомнят, че прилепите не са опасни.
През този период на годината се увеличават случаите, в които летящите бозайници предпочитат да обитават и пукнатини на сгради или под покриви. Всички видове прилепи, които обитават Европа, се хранят само с насекоми и активността им е в тъмната част от денонощието. В България прилепите също са само насекомоядни и са под закрилата на Закона за биологичното разнообразие. Това означава, че е забранено обезпокояването, улавянето и убиването им.
След около месец, в началото на ноември, се очаква летящите бозайници да изпаднат в състояние на хибернация, тоест да заспят зимен сън. При установяване на големи колонии от прилепи в битови или обществени сгради, понякога се предприемат мерки за преместването им на по-подходящо място, например в Деветашката пещера край едноименното ловешко село, в пещерите от Врачанския карст или в “Парниците” край Бежаново.
Тодор Стоянов, БЛИЦ