Наблюдават се масови грешки от избирателите при бюлетината за общински съветници на местни избори.

Това каза проф. Михаил Константинов, председател на съвета на директорите на „Информационно обслужване“ и бивш зам.-председател на ЦИК.

Той коментира, че този факт трябва да бъде анализиран и след като преминат изборните страни, да се отворят чувалите с бюлетини в секциите, в които тези грешки са драстични, за да се разбере защо това се случва.

Проф. Константинов припомни, че броят на недействителните бюлетини на местните избори тази година и на изборите през 2015-та е практически един и същ - средно 8,5%.

„Тези недействителни гласове са странно разпределени - за общински съветници са 15%, а за различните видове кметове са 4%. През 2011 година, когато нямаше преференции, тогава недействителните гласове бяха 6%.

На последните два избора те скочиха три пъти и очевидно за това има някаква причина“, обясни проф. Михаил Константинов.

Няколко са хипотезите в тази посока, сред тях и това, че избирателите отбелязват преференция, но не отбелязват партия.