Софийска градска прокуратура внесе в Софийски градски съд обвинителен акт срещу бившите председатели на Комисията по регулиране на съобщенията (КРС) Георги Александров и Веселин Божков.
Двамата са обвинени в това, че са&nbsp;се възползвали от служебното си положение.&nbsp;.&nbsp;<br /> <br /> От&nbsp;март&nbsp;до декември&nbsp;2007 година&nbsp;Александров не е издал заповед за спиране реализирането на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване на честота на 93,9 Мегахерца, с цел да набави облага за &quot;Гео Адвайзърс&quot; ЕООД и &quot;Радиокомпания Си Джей&quot; ООД в размер на 13 855, 60 лв. за първите и 84 915,09 лв. за вторите.<br /> <br /> За периода от&nbsp;декември 2007 г. до&nbsp;декември 2008&nbsp;-а Веселин Божков не е издал заповед за спиране осъществяването на далекосъобщения от &quot;Гео Адвайзърс&quot; ЕООД чрез налична или нова далекосъобщителна мрежа за наземно радиоразпръскване на радио сигнали в София на честота 93,9 Мегахерца, с цел да набави облага за същите две фирми -&nbsp;&quot;Гео Адвайзърс&quot; ЕООД и &quot;Радиокомпания Си Джей&rdquo; ООД. Размерът на облагата за първите&nbsp;е 53 301, 86 лв. лв., а за&nbsp;вторите - &nbsp;324 790,62 лв.<br /> <br /> От деянията, извършени от Александров и Божков, са могли да настъпят немалки, вредни последици за &quot;Радио Вива&quot; ЕООД, изразяващи се в невъзможност да излъчва радио програма в София на честота 93,9 Мегахерца. /БЛИЦ<br />