Във връзка с редица публикации в медиите по повод досъдебното производство, известно в медиите като „Барселонагейт“, и след получено разрешение по реда на НПК от наблюдаващия прокурор, Прокуратурата на Република България (ПРБ) уведомява, че:

Ръководството и надзорът по досъдебното производство са осъществявани от Специализираната прокуратура от образуването му до закриването на специализираните структури. Делото е взето на специален надзор още през месец февруари 2021 г. от Върховна касационна прокуратура и от Апелативна специализирана прокуратура (закрита).

Към настоящия момент и с оглед законодателните промени от 2022 г. ръководството и надзорът по делото се осъществяват от Софийска градска прокуратура.

Във Върховна касационна прокуратура периодично постъпват справки от наблюдаващия прокурор при СГП относно хода на разследването, както във връзка с осъществявания специален надзор, така и по повод необходимостта от предоставяне на информация от страна на ПРБ на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE).

Видно от последните постъпили справки от СГП, по делото се извършват преводи на предоставени от компетентните органи на други държави огромен обем документи, въз основа на които предстои назначаване на съдебно-счетоводна експертиза и провеждане на допълнителни разпити на редица свидетели.

В съответствие с действащия Наказателно-процесуален кодекс произнасянето с акт на наблюдаващия прокурор по съществото на делото се осъществява след като по досъдебното производство са извършени всички действия по разследването, необходими за разкриване на обективната истина.

В този смисъл разпространяваните чрез медиите твърдения, че делото „Барселонагейт“ е „на трупчета“ не съответстват на фактическото положение и имат за цел да затруднят работата на ПРБ, да осуетят законосъобразното развитие на досъдебното производство и да обслужат нелегитимни политически интереси, се казва в съобщението на прокуратурата.

В неделя за делата на трупчета говори по БНР вътрешният министър Иван Демерджиев. "Барселонагейт" е такова дело - това производство няма желание да се приключи, което показва двупосочно влияние. От една страна политиката прави всичко възможно да навлезе дълбоко в съдебната власт, от друга - част от магистратите се опитват чрез производства, които държат на трупчета, да влияят на определени политици или политически кръгове.

Чрез тези практики очевидно и двете власти опитват да влязат на терена на друга власт и да установят контрол... Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по БНР, но от съобщението на прокуратурата, става ясно че делото "Барселона" не е на трупчета.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук