Просрочените задължения на лечебните заведения за болнична помощ към февруари 2013 г. са около 148 млн. лева. Това сочат данните на Министерство на финансите.
Почти половината от просрочените задължения на болничните структури се дължат на натрупаните дългове на ВМА. Задълженията на държавните болници запазват относително постоянно равнище или около 33% от общите задължения, докато просрочията на общинските болници отчитат темп на нарастване.<br /> <br /> Болниците с най-голям размер на просрочените задължения към края на м. януари 2013 година са: ВМА - 66,3 млн.лв., МБАЛ &bdquo;Киркович&rdquo; Стара Загора - 15.5 млн.лв., МБАЛ &bdquo;Св. Георги&rdquo; Пловдив - 8.5 млн.лв., МБАЛ Бургас - 7.3 млн.лв., МБАЛ Пловдив - 4.9 млн.лв., МБАЛСМ Пирогов - 3.5 млн.лв., Пета МБАЛ София - 2.8 млн.лв., МБАЛ Петрич - 2.1 млн.лв., Първа МБАЛ София - 1.7 млн.лв. и МБАЛ Димитровград - 1.6 млн.лв.<br /> <br /> С най-голямо намаление на просрочените задължения към края на месец януари 2013 г. спрямо 2009 година са: МБАЛ &bdquo;Св. Георги&rdquo; - с 4,8 млн.лв.; МБАЛ Хасково - 3,8 млн.лв.; Първа МБАЛ София - 2,9 млн.лв., МБАЛ &bdquo;Св. Марина&rdquo; Варна - 2,2 млн.лв., МБАЛ Пловдив - 2,1 млн.лв., МБАЛ Габрово - 1,7 млн.лв., МБАЛ &bdquo;Александровска&rdquo; - 0,9 млн. лв., МБАЛ Казанлък - 0,9 млн. лв., МБАЛ Сливен - 0,9 млн. лв., МБАЛ Гоце Делчев - 0,6 млн. лева.<br /> <br />