Всяка втора кола, която е с допълнително монтирана газова уредба, се движи извън закона. Тя не минава годишен технически преглед на горивната система и е потенциално опасна. Проверка на „Монитор“ показала, че от близо 300 хил. автомобила с допълнително поставени уредби на газ, едва 26 999 са вписани в регистрите на "Пътна полиция" до 2010 година. След това има масово обявяване на автомобилите, като бройката им стига общо до малко над 140 хил., което прави едва половината от автомобилите на газ. Така по пътищата в страната се оказва, че се движат близо 160 хил. коли бомби.

„Когато автомобилът е с изрядни документи, в тях е вписано, че колата има монтирана допълнително газова уредба. Така при всеки годишен технически преглед се проверява и тя. Издава се и документ, че

системата е изправна и безопасна

Когато обаче шофьорът не е регистрирал „промяната в конструкцията на автомобила“, както се води по наредбата, то тя не се проверява и в пункта за прегледа“, обяснили пред вестника от "Пътна полиция". От там поясниха, че проблемът наистина е сериозен, но няма заложена санкция според закона, която да се налага при установяването на нерегистрирана по надлежния ред газова уредба. Според едно от тълкуванията на закона обаче подобни автомобили можели да се водят за технически неизправни и да бъдат спирани от движение. Това можело да се установи единствено в пункта за технически преглед, от където според последните промени в закона ще могат да изпратят информация до "Пътна полиция" и колата да бъде

автоматично спряна от движение

„Много важно е, когато има изменение в конструкцията на превозното средство, включително инсталиране на автомобилна газова уредба, това ясно да бъде посочено в документите. Това става с удостоверение за първоначална проверка на автомобилна газова уредба, издадено от лице, извършващо периодичен технически преглед и притежаващо права за извършване на първоначална проверка на автомобилни газови уредби. Много шофьори обаче прескачат тази формалност при регистрацията на автомобилите си и след това вече не се занимават. Не го считат и за проблем“, поясниха още от "Пътна полиция", където дори бил създаден максимално облекчен ред за вписването на газовите уредби. Това ставало дори само с едно заявление, без да е необходим допълнителен оглед на автомобила. Въпреки това много шофьори не обявявали промените по колите си, след като вече са ги закупили. Правели го единствено тези, които регистрират коли с вече закупени уредби.
 

Дават им три години да ги легализират

От "Пътна полиция" са предвидили срок от цели три години за промяната на данните за вида на горивото. Срокът започва да тече от първоначалната проверка на газовата уредба, без значение кога тя е монтирана на автомобила. Ако през това време обаче по някаква причина автомобилът бъде спрян от движение, каквато мярка се прилага дори за неплатен акт, то тогава собственикът ще може да пусне в експлоатация отново колата си след представянето на преглед и документ за изправността на автомобила и газовата уредба.
Представители на сервизи за монтаж на газови уредби в столицата обяснили пред изданието, че изискванията за регистрация са много важни и са в полза на шофьорите.
„Несъмнено номер едно резултат е повишено качество на услугата. Получавате газова уредба, която отговаря на изискванията за безопасност и качество, признати в цяла Европа. Получавате документ от лицето, извършило монтажа на газовата уредба, в който декларира, че е спазил изискванията, които са валидни в момента. При всеки ГТП системата във вашия автомобил ще бъде проверявана и вие ще можете да сте спокойни, когато пътувате.

За вас остава само задължението да заявите промяна в големия талон на автомобила в срок от три години след преминаването на първоначален преглед на газовата уредба“, казаха още експертите.