Експерти и представители на ръководството на Национална компания „Железопътна инфраструктура” започнаха мащабна проверка по мрежата, съоръженията и гарите в страната за готовността им за зимния сезон.

Проверката е част от редовния годишен преглед на дълготрайните материални активи на НКЖИ, които към този момент възлизат на над 2 млрд. лв. Проверката преди зимата се извършва по график от 6 до 31 октомври 2008 г. И предвижда да бъдат обследвани и анализирани състоянието на цялата железопътна инфраструктура, както и на железния път, съоръженията за електрозахранване, контактната мрежа, устройствата на осигурителната техника, средствата за комуникации. Преди зимата ще бъдат проверени и прелезите, пероните, разтоварищата, рампите, чакалните на гарите, помещения за обществено и служебно ползване, вътрешния и външния вид на сградния фонд. За района на УДВГД – Горна Оряховица годишната проверка започна на 6 октомври и приключи на 14 октомври 2008 г.
До края на октомври предстои да бъдат проверени още районите на УДВГД в София и Пловдив. Предвижда се в срок до 10 дни след завършването на проверката съответните комисии да предоставят протоколи за резултатите и набелязаните мерки за подобряване на състоянието на железопътната инфраструктура преди влошаването на метеорологичните условия през зимния сезон. /БЛИЦ