Днес, 01.10.2020 г., главният прокурор на Република България Иван Гешев присъства на представянето на новия изпълняващ функциите административен ръководител на Окръжна прокуратура-Враца Бисер Кирилов. В срещата с прокурорите от ОП-Враца участва и ръководителят на Апелативна прокуратура-София Радослав Димов.

С решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 30.09.2020 г. на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Бисер Кирилов, прокурор от Софийска градска прокуратура, бе определен за изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Враца до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Досегашният административен ръководител Десислав Начков е преназначен на длъжност прокурор в ОП-Враца и е командирован временно, за да подпомогне работата на прокурорите в Разград.