Освен приют за кучета община Дупница изгради и приют за безстопанствени коне.

До дни се очаква разрешителното от областната агенция по контрол на храните за пускане на приюта. Обектът се намира над ж.к."Бистрица" и беше изграден след множество сигнали и проблеми със свободно движещи се коне в жилищните квартали и по уличното платно.

В приюта ще бъде назначен работник за залавянето на животните. При всеки сигнал конете ще се прибират и собственикът, за да си ги получи, ще трябва да плати санкция.

Глобата е в размер от 100 до 500 лева плюс начислена сума за времето за престой на животното в приюта.

Девет акта на собственици на животни са съставени само за септември тази година от контролното звено към Общината.