Посланик на САЩ Херо Мустафа наскоро посети родното място на Васил Левски.

Докато беше в Карлово, тя се отби в Националния музей „Васил Левски“ и с удоволствие се потопи в атмосферата на този емблематичен български град, известен със своята история и видни личности.