Въпреки пустинните кадри от язовирите у нас, Министерството на регионалното развитие е категорично – воден апокалипсис у нас няма да има. Но само ако използваме водата за питейни нужди. На този фон местата, за които има сигнали за проблеми с водата продължават да се увеличават.

Един от застрашените от безводие градове  е Ботевград, а неговият кмет Иван Гавалюгов разкри каква е ситуацията там пред bTV.

„В момента основният водоизточник на Ботевград – язовир „Бебреш“, с настоящото съотношение приток-отток ще осигури водоснабдяването на града за около два месеца“, пресметна кметът, но допълни, че това може да се промени, защото тези величини са променливи и ако се засили притокът положението ще се подобри, ако се запази същият отток.

Малко над 1,4 млн. кубика има във водоема, а на ден се харчат около „двадесет и няколко хиляди кубика“, разкри Гавалюгов.

Кметът на Ботевград напомни, че това не е първият проблем с водата в неговия град – през 2016 г. язовир „Бебреш“ достига кота на мъртъв обем.
Според Гавалюгов причините за кризата с водата са основно две – ВЕЦ „Бебреш“ и износената водопреносна мрежа.

Водноелектрическата централа е проектирана на най-лошото възможно място и дори в миналото е имало възражения от „Напоителни системи“, но въпреки това е било издадено разрешение за неговия строеж „отгоре“, каза Гавалюгов, според когото целият проект е изключително нерентабилен, с лош бизнес план и харчи много вода за питейни нужди.

В момента ВЕЦ „Бебреш“ не работи, а последно е произвеждал ток през юни, каза кметът на Ботевград.

Другият голям проблем, който води до недостиг на водата, е износената мрежа. Гавалюгов изчислява, че загубите от старите тръби в Ботевград е 77%, а средно в България заради старите водопроводи се губят 60% в сравнение с 20% в ЕС.

Спешно трябва да се подменят ВиК мрежите в българските градове и държавата трябва да помогне за това, заключава кметът на Ботевград.