Пътят Кричим – Пловдив до село Устина пропадна и от снощи отсечката е затворена. Пропадането е причина за затруднено движение на автобуси и автомобили от Кричим към Пловдив.
Автобусите от междуселищната транспортна схема и автомобилите са пренасочени да преминават по обходен път през Стамболийски.<br /> Кметът на общината Атанас Калчев е потърсил съдействие за решаване на проблема от областния управител Здравко Димитров, от Областното пътно управление и от районното полицейско управление в Стамболийски.<br /> <br /> Причината за пропадането е прокопаване на пътя за поставяне на тръби на хидромелиоративно съоръжение на &ldquo;Напоителни системи&rdquo; до село Устина. Съоръжението трябвало да се свърже с малка частна ВЕЦ. Според първоначалните данни строителната фирма не е изпълнила качествено работата си.<br /> <br /> Възложител на строителството е фирма &ldquo;Абнори&rdquo;, а изпълнител на обекта е &ldquo;Еко Хидро &ndash; Пазарджик&rdquo;, обясни кметицата на село Устина. По нейно предложение общинският кмет Калчев настоява компетентните органи да предприемат незабавни мерки за ремонт на пътя, който е част от републикански път ІІІ &ndash; 8602 Пловдив &ndash; Перущица &ndash; Кричим.<br /> <br /> Калчев настоява да се направи проверка на разрешителните за строителството на частна ВЕЦ до Устина и, ако има нещо нередно, то временно да се спре нейното изграждане, за да се избегнат евентуални пътни инциденти.<br /> <strong><br /> Димана ТОДОРОВА, БЛИЦ </strong><br /> <br />