Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спря за два часа, съобщиха от централата. 

В 7:11 часа генераторът на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" бе изключен автоматично след сработване на защита на блочните трансформатори.

Изключването е предшествано от автоматично повторно включване на електропровод "Петрохан" на около 65 км от АЕЦ "Козлодуй".

За спирането на блока са уведомени Агенцията за ядрено регулиране и Централно диспечерско управление на Електроенергийния системен оператор.

След направена проверка на системите и съоръженията на шести блок бе потвърдено, че те работят нормално, и в 9:03 часа блокът отново бе включен към електроенергийната система на страната.

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" работи с пълно натоварване на мощността.