Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се” избра Яна Илиева за административен ръководител - районен прокурор на Районна покуратура – Русе. Прокурор Илиева има над 14 години юридически стаж в районните прокуратури на Бяла и Русе.
В Концепцията си за стратегическо управление тя залага на запазване и надграждане на добрите практики, установени в работата на Районна прокуратура-Русе. Ще продължат усилията за увеличаване броя на бързите и незабавните производства и за активизиране работата по делата за престъпления, включени в Единния каталог на корупционните престъпления, при постигане качество и бързина на разследването. <br /> <br /> Друг приоритет ще бъде своевременното приключване на досъдебните производства, водени срещу известен извършител, със срок на разследване над 3 години, които към момента са 21 на брой./БЛИЦ <br /> <br />