Благодатните есенни дни дават възможност за сериозни успехи по бреговете на Черно море.

Опитът на морските въдичари е в основата на следната систематизация, направена въз основа на споделеното от тях във форума nariba.com.

МЕДЖИТ - тръгва няколко дни по-рано от сафрида, той е индикацията, че сафридът идва.

САФРИД - тръгва при около 10 градуса на водата, обикновено около 20 май до края на юни. Юли и август е разпръснат. Лови се успешно през септември чак до края на ноември при температура на водата до 15-17 градуса. Има поверие, че когато щъркелите си заминават, си тръгва и той.

ПОПЧЕ (КАЯ) - тръгва при температури на водата 8-10 градуса, обикновено от средата на март. Лови се успешно през цялата година с изключение на зимата - тогава се крие по дупките. През горещите летни месеци е надълбоко, където водата е по-хладна. Поверие: като цъфне люлякът, тръгваш за кая.

КАРАГЪОЗ - на чепаре след средата на юни.

ЗАРГАН - зарганът, който обитава нашето крайбрежие, идва от Азовско море. Лови се предимно през есента - септември, октомври и ноември на бомбарда, булдо и на плувка. Има го дори и през декември. Движи се от север на юг по нашето Черноморие.

КАЛКАН - тръгва в началото на март. През пролетта излиза към брега, за да си хвърля хайвера.

КЕФАЛ - от април до декември, често зимува по езерата.

ИЛАРИЯ - през пролетта, цялото лято и до късна есен.

ХАМСИЯ - добре кълве на дребно чепаре, може и с голи куки.

ЦАЦА - както и хамсията.

СКУМРИЯ - хваща се по сафридено време на същите чепарета.

АТЕРИНА (гюмюш, сребърка) - постоянно е в крайбрежието и винаги спасява капото. Морският червей й е любим.

ПИСИЯ – лови се, когато се лови калканът, и се среща целогодишно. През пролетта излиза да хвърля хайвер. Предпочита тинести места. Големите екземпляри идват пролетно време и след това се оттеглят с калкана. В крайбрежните води остават малки екземпляри.

МОРСКА КОТКА - щом стане над 20 градуса, излиза към брега да се храни.

БАРБУН - често кълве при риболов на попчета най-вече на скарида и червей, обикновено до брега. Извършва сезонна миграция заедно със сафрида, лефера и др. - от Босфора на север през пролетта и обратно на юг през есента.

Паламуд

ЦИГАНКА, ПАЛАМУД - тръгва през есента от началото на септември до края на ноември.

ЧЕРНОКОП, ЛЕФЕР - тръгва от началото на септември, та чак до края на ноември при температура на водата до 15-17 градуса.

СКОРПИТ - тази бодливка има хубаво месо, но вече е много рядка. Лови се заедно с попчетата.

ДРАКОН - има го по всяко време. Носи си клещи, за да го откачиш от въдицата.

ХАМСИЯ - обект на промишлен риболов, с тралове и даляни.

ЦАЦА - обект на промишлен риболов, с тралове и даляни.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук