До средата на 2009 год. амортизираното пътно съоръжение над жп гара „Владимир Павлов” в Бургас може да се срине и да предизвика неизчислими материални щети и човешки жертви, прогнозира депутатът Румен Ангелов, зам.-председател на транспортната комисия в парламента. Предотвратяването на трагедията ще струва 7.5 млн. лева.
Народният представител се позовава на експертиза за състоянието на надлеза, изготвена на 7.08.2007 год.
През месец август миналата година консултантите от фирма „ПЪТКОНСУЛТ 2004” категорично препоръчват извършване на цялостна рехабилитация в срок не по-дълъг от 1.5-2 години. Според направения от тях анализ евентуалното отлагане на ремонта би могло да мултиплицира въздействието върху конструктивните части на съоръжението и като следствие да възникне аварийно състояние.
Надлезът е проектиран и изграден през 70 години на миналия век. Той е част от международния път I-9 и през него минава основният пътен трафик към южните черноморски курорти и ГКПП Малко Търново. През това съоръжение преминават и голяма част от товарите за пристанище Бургас и промишлените предприятия в района.
Според експертите спешно трябва да бъде ремонтирана настилката по съоръжението с цел да не се допусне динамично въздействие върху конструкцията , както и да не се допусне вероятността от цялостно компроментиране на плочата и образуване на пробойни. Наложително е и частично рехабилитиране на главните греди от предварително напрегнат стоманобетон. В зависимост от изследванията за устойчивост на земетръс трябва да се усилят стълбовете на цялата конструкция.
Рухването на надлеза ще блокира транспорта, строителството и туризма в Бургаска област. При една такава ситуация избягването на човешки жертви в натоварения пътен участък е почти невъзможно – смята депутатът Румен Ангелов.
Според зам. председателя на парламентарната комисия по транспорт,
за да не се достигне до такава катастрофа, са необходими 7.5 млн. лв., които спешно трябва да бъдат заложени в Бюджет 2009, а самият ремонт да бъде предвиден в програмата на Агенция „Пътна инфраструктура”
Кметът на община Бургас Димитър Николов е уведомил за назряващата катастрофа всички ресорни министерства, институции, агенции и политически сили. /БЛИЦ