"Сухопътните войски отстояват честта си. За последните години те претърпяха дълбока трансформация и се развиха много въпреки трудностите. Те отстояват с чест своя национален дълг. Участват активно в операциите на мира тук и в чужбина. Изграждат и нови военни способности. Участват активно в съдействието при охраняването на границата ни. Те имат високи способности и ангажираност". С тези думи започна Румен Радев тържественото заседание по повод предстоящия празник на сухопътните войски.
"Аз съм тук като ваш полковник и главнокомандващ - да споделя тенденциите. На всички е ясно, че трупани те с десетилетия проблеми няма да бъдат решени с магическа пръчка - нито за една година, нито с един бюджет. Много от вас задават логичния въпрос как да продължим напред. Ваш дълг е да продължите да изпълнявате своите задължения и да отговаряте на очакванията на българския гражданин", допълни президентът. 

Той заключи речта си така: "Твърдата решимост на ръководството на НАТО за увеличаване на БВП на всички държави членки на ЕС, дава възможност на България да участва активно. Ще има повишаване на бюджета за отбрана през годините. Но как тези средства да бъдат използвани по най-добрия начин? Това означава ангажимент, както на командирите, така и на военните сухопътни войски. Тези средства трябва да бъдат използвани по възможно най-ефективния начин и да постигнем най-добрия баланс в човешкия фактор. Нека е ясно едно - модернизацията не означава само придобиване. Искам да поднеса своята благодарност и признателност към всички вас ветерани и командири. Имаме сухопътни войски, с които да се гордеем. Честит празник и на добър час!"