Да отпаднат условните присъди за сексуалното насилие над деца, настояват от Агенцията за закрила на детето. От там искат правораздаването по такива дела да бъде по-бързо. Само 1% от сексуалните насилници са получили ефективно наказание. Исканите промени са внесени в Министерство на правосъдието, което ще трябва да ги оформи като закон.
Само за година наказателните производства за сексуално насилие над деца са 189 като 90 от тях са завършили с присъда, но само 1% от престъпниците са вкарани в затвора. В останалите случаи насилниците продължават да се разхождат на свобода, защото съдът им е наложил само условни присъди. Зачестяват и случаите на сексуално насилие в семейството, а често социалните служби връщат детето обратно в дома му, вместо да го настанят в дом. <br /> <br /> Детските домове са другото място, където има най-често сексуално насилие над деца. Това е и една от причините държавата да бърза да закрие институциите далеч преди поставените срокове. Там много от непълнолетните обитатели проституират, за да изкарват по няколко лева, често, за да се дохранят. Порционът на дете в дом е между 250-300 грама. <br /> <br /> Според Агенцията за закрила на детето, проблемът не е в недофинасирането на домовете за деца, лишени от родителски грижи, а в техните ръководители, които не можели правилно да разпределят паричната си субсидия.<br /> &nbsp;