Членовете на Консултативния съвет на КНСБ и КТ “Подкрепа” изразяват своята тревога от влошаващата се с всеки изминал ден ситуация в “Кремиковци” АД, от задълбочаването на проблема с неизплащането на трудовите възнаграждения на 5 500 металурзи от месец септември 2008 год. Разговорите с потенциалните инвеститори са без резултат. Налице вече е реална опасност дружеството да изпадне в несъстоятелност /ликвидация/, се казва в декларация на синдикатите.
В момента “Кремиковци” АД е пред прага на ликвидация. Надеждата да се подпише договор с нов инвеститор намалява с всеки изминат ден. Предстоят масови съкращения, от което ще последва загубата на работните места за 5 500 работещи само в комбината и на още 1 000 човека в съпътстващите производства, което в крайна сметка води до това, че само работниците ще понесат бремето от ликвидацията на “Кремиковци” АД. Ръководството на дружеството е в пълна безтегловност по отношение на ясна визия за решаване на проблемите.
Ние разбираме, че в условията на тежка финансова и икономическа криза, решаването на проблема с “Кремиковци” АД е изключително сложен. Единствена надежда за спасяването на комбината, виждаме в бързи и категорични действия от страна на Правителството.
Ето защо Консултативният съвет на КНСБ и КТ “Подкрепа” категорично подкрепя справедливите искания на работниците и служителите в дружеството и настоява за:
 Финализиране на преговорите за определяне на инвеститор за комбината с непосредственото участие на Правителството, както и разработването на алтернативни варианти за спасяване на “Кремиковци” АД;
 Търсене на отговорност от виновните лица, допуснали катастрофата на комбината, водеща към икономически и социални сътресения;
 Разработване на компесационна програма, включваща преквалификация, целеви дългосрочни и по-високи обезщетения за безработица на кремиковските работници и служители, които ще загубят работните си места.

Членовете на Консултативния съвет на КНСБ и КТ “Подкрепа” декларират своята готовност за партньорство с Правителството на Република България, Министерство на икономиката и енергетиката и кредиторите, за намиране на решение за работещо “Кремиковци” АД, като същевременно заявявят и своята готовност за предприемане на всякакви синдикални действия за защита интересите на членовете на КНСБ и КТ “Подкрепа”, на
5 500-я колектив на дружеството, както и на работещите над 100 000 човека, в приблизително 400 фирми, свързани с дейността на “Кремиковци” АД, се казва още в декларацията. /БЛИЦ