Акция по събарянето на незаконни ферми по поречието на река Луда Яна започна в Пазарджик. Булдозерите ще бутнат поне 50 незаконни ферми, в които се отглеждат стотици кози, крави и овце.
Фермите “изникнали” там в средата на 70-те години, когато започнала соцакция по “самозадоваляването” с хранителни продукти, а скотовъдците били насочени да правят обори край реката. Нито един от животновъдите не притежава каквито е да са документи за собственост.