Членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) върнаха на поправителен председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, като му дават втора възможност да влезе в диалог с тях и да отговори на поставените миналата седмица 14-сет въпроса, относно твърденията му за зависимости в съдебната система, пише "Правен свят".

Съдебните кадровици търсят разговор с председателя на ВКС заради неговите политизирани изказвания на форум, организиран от Съюза на съдиите в България (ССБ) на 16 ноември т.г., по време на който Панов обвини в порочност цялата съдебна система, говори за "чадъри" и зависимости на най-високо ниво, но без да посочи нито един пример в тази насока.

Според мнозинството от колегите на председателя на ВКС във ВСС, е необходимо той да постави така описаните проблеми на първо място пред кадровия орган, който е отговорен за решаването им, а едва след това да търси други платформи за изява.

В тази връзка миналия вторник десет от общо 14-те членове на ресорната колегия към кадровия орган поискаха Панов да им отговори защо смята, че всички съдии в България са зависими и пристрастни, защо твърди, че държавни органи осъществяват репресия върху определени магистрати (вкл. и върху него-бел.ред.) и изобщо върху съдебната власт, както и дали според него е допустимо председателят на най-висшия съд у нас да произнася политически речи от трибуната на съдийски форуми.

Разговор между председателстващия Съдийската колегия и колегите му обаче не се състоя, тъй като председателят на ВКС "най-безцеремонно", както го определи по-късно представляващият ВСС Боян Магдалинчев, излезе от залата и отказа да отговори на поставените въпроси.

Във вторник (4 декември) съдебните кадровици отново ще се опитат да проведат колегиален разговор с председателя на ВКС по същите 14-сет въпроса, на които Лозан Панов не отгговори. Не е ясно, дали съдия № 1 и този път няма да абдикира от отговорността, като откаже да проведе дебат с колегите си. От дневния ред на Колегията става ясно, че той е съставен, внесен и подписан не от Панов, в качеството му на председателстващ, а от председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков.