До 30 дни Окръжният съд в Пловдив ще обяви решението си дали да бъде закрито търговското дружество „Гюнеш 2004“ ООД, което според прокуратурата служи за прикритие на Ислямистки център за религиозно обучение. Делото се гледа при закрити врата, тъй като част от материалите представляват класифицирана информация, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в Пловдив.
Според исковата молба на прокуратурата, дейността на дружеството е в противоречие с дейността на законите на България и легализира извършваната активна социална и религиозна просветна дейност на Турската ислямска религиозна организация „Сюлейманджълар”, която няма официална регистрация в България. ДАНС разполага с данни, че организацията разполага със значителни капитали и има организационни структури в почти цяла Европа за разширяване на турското влияние сред религиозните общности и малцинствени групи. „Сюлейманджълар” контролира и финансира мюсюлмански религиозни училища медресета в страната ни, в които се извършва активна религиозно-просветна дейност сред подрастващите. Подборът на децата е насочен предимно към социално слабите слоеве, при което се предлагат сравнително добри условия, сред които безплатна храна и пансион и перспектива за продължаване на религиозното обучение в Турция и др. Офисът на дружеството в Пловдив е бил превърнат от собственците в пансион за турски студенти. В самата Турция на организацията е забранено да развива религиозно-просветна дейност сред деца под 16-годишна възраст. /Димана Тодорова, БЛИЦ