Апелативният съд отмени условното осъждане на трима подсъдими, държали с цел разпространение наркотични вещества на обща стойност близо 25 000 лева и измени мерките им за неотклонение от подписка в задържане под стража Апелативен съд – Пловдив измени присъда на Окръжен съд – Пловдив, с която подсъдимите Любомир Георгиев, Драгомир Амбарев и Людмила Андонова са признати за виновни за престъпления по чл. 354А, ал. 1, пр.1 вр. чл. 58А, ал.1 и чл. 54 от НК и на всеки от тях е наложено наказание от по три години лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК се отлага изпълнението на наказанието с изпитателен срок в размер на пет години.

Със същата присъда на всеки от подсъдимите е наложена глоба в размер на по 5000 лева. Апелативен съд – Пловдив отмени приложението на чл. 66, ал. 1 от НК по отношение наложеното наказание лишаване от свобода на всеки от подсъдимите Любомир Георгиев, Драгомир Амбарев и Людмила Андонова, като потвърди присъдата в останалата й част. За изтърпяването на така наложеното на всеки от подсъдимите Любомир Георгиев, Драгомир Амбарев и Людмила Андонова наказание лишаване от свобода в размер от по три години лишаване от свобода Апелативен съд – Пловдив определи първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип. Решението подлежи на протест и обжалване пред ВКС в 15-дневен срок.

С определение от 14.02.2017 г. Апелативен съд – Пловдив измени взетата по отношение на Любомир Георгиев, Драгомир Амбарев и Людмила Андонова мярка за неотклонение от подписка в задържане под стража. Определението подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок пред ВКС. Подсъдимият Любомир Георгиев е признат за виновен в това, че на 1.01.2015 г. на път I – 8, в района на 209 км, обл. Пловдив, както и в гр. Пловдив, без надлежно разрешително и с цел разпространение е държал високо рискови наркотични вещества с общо тегло 2240,5 грама на обща стойност 13 443 лв. – престъпление по чл. 354а, ал.1 пр.1 вр. чл. 58А, ал.1 и чл. 54 от НК. Драгомир Амбарев е признат за виновен в това, че на 1.12.2015 г. в гр. Пловдив без надлежно разрешително и с цел разпространение е държал високорискови вещества на обща стойност 9368, 61 лв. – престъпление по чл. 354А, ал.1, пр.1 вр. чл. 58А, ал.1 и чл. 54 от НК. Людмила Андонова е призната за виновна в това, че на 1.12.2015 г. в гр. Пловдив без надлежно разрешително и с цел разпространение е държала високорискови наркотични вещества на обща стойност 1199, 87 лв. – престъпление по чл. 354А, ал. 1, пр.1 вр. чл. 58А, ал.1 и чл. 54 от НК.