От Семейна лига са разпратили специално разработени въпросници до партиите и коалициите, регистрирани за участие в Парламентарни избори`2009. Въпросниците засягат управленските намерения на участниците в политическия живот в България в сферите „Образование”, „Здравеопазване” и „Социална политика”, съобщиха от там.
Семейна лига очаква отговорите на партиите, касаещи тези важни сектори, до понеделник, 29 юни 2009 г. Получените отговори, както и резултатите от експертен анализ в трите посочени сфери, направен на всички обявени до момента предизборни програми, ще бъдат оповестени на пресконференция. <br /> Още при учредяването си неправителствена организация заяви приоритетния си интерес в областта на образованието, здравеопазването, достойния и задружен живот на българското семейство, напомнят от Семейна лига. Чрез своята инициатива &bdquo;Партиен въпросник&rdquo; искат да доведат до знанието на българските граждани управленските намерения на партиите и начертания от тях път за постигането им в най-чувствителните и социално значими сфери. /БЛИЦ