Състав на Софийски градски съд отказа на Александър Томов и Александър Гарибов да отмени наложената им с постановление на Софийска градска прокуратура забрана да напускат пределите на страната.
Томов и Гарибов са с процесуална мярка „забрана да напускат територията на Република България” от 3 юли 2008 година.
Съдът намери за неоснователни мотивите на адвокатите на Гарибов и Томов, че няма опасност те да се укрият извън пределите на страната, досега са съдействали на разследващите органи и са на високи позиции в ПФК ЦСКА, което налага техни чести пътувания в чужбина.

Томов и Гарибов са привлечени към наказателна отговорност по чл. 203 от НК и съдът прецени, че не са налице нови обстоятелства, които да налагат отмяна на ограничението да пътуват извън страната. Още повече, че в молбите на защитниците им не се иска отмяна за пътуване в чужбина за конкретен период, а изцяло премахване на ограничението.
Съдът се мотивира в отказа си и с възможността двамата да се укрият в чужбина за продължителен период от време, с което да попречат на приключването на производството срещу тях в предвидените от закона срокове.
Определението на Софийски градски съд не подлежи на обжалване или протест. /БЛИЦ