Нова електронна услуга, чрез която ще може всеки да си изчисли какъв ще е размера на пенсията му, пуска Националния осигурителен институт. С това се дава възможност всеки, на когото предстои в следващите години да излезе в пенсия, да реши дали да го направи или да продължи да работи.
Услугата е лесно достъпна, но изпълнението й изисква попълването на лични данни, чиято защита се осигурява чрез въвеждане на Персонален идентификационен код, издаден от НОИ. Процедурата е подробно разписана в сайта. <br /> <br /> Служебно системата проверява коректността на въведените данни. Те са свързани с продължителността на трудовия стаж, категорията труд, доход за избран 3-годишен период от последните 15 години от положения до 31.12.1996 г. стаж. <br /> <br /> Данните за стажа след 01.01. 1997 г. се извличат автоматично от регистъра на осигурените лица. Продуктът не прави преценка на правото на пенсия според възрастта и осигурителния стаж на лицето, т.е. приема се, че има необходимите условия за пенсиониране. /БЛИЦ<br />