Изненада ме по-малкият брой на населението, отколкото очаквахме. Това обаче са предварителни оценки, за да задоволим любопитството на хората.

Не можем да влезем в детайли по всички признаци, които се съдържат в преброяването. Данните все още се въвеждат, това ще продължи до месец март. Това заяви председателят на НСИ Сергей Цветарски по БНТ.

Според разпространените данни от статистическия институт населението на България се е стопило до 6 520 000 души. В това число влизат само тези, които живеят на територията на страната.

Окончателните данни от преброяване най-вероятно ще бъдат готови през септември, уточни Цветарски.

Продължава да расте делът на възрастните хора над 65+ години, като техният дял достига 23,5%. Намалява делът на населението в трудоспособна възраст между 15 и 64 години, което говори за бъдещи проблеми за работната сила и възпроизводството.

С много силен темп на намаляване на населението са областите Видин, Монтана и Добрич, като цяло областите в Северна България.