Край на опашките с тирове по границите се надяват да сложат чрез разработката на ново софтуерно приложение, пише "Труд".

Чрез него водачите на камиони ще могат да си резервират времеви прозорец за преминаване на граничните контролно- пропускателни пунктове, ще получават информация за паркинги по маршрута им, на които да изчакат до определеното им време за преминаване, за натовареността и за зоните, предвидени за отдих.

Разработването на приложението ще струва 1 млн. лв., а финансирането му е включено в последната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектът цели да се намали трафика и опашките от тежкотоварни камиони на браздите, които сега пречат и на останалите участници в пътното движение, да се повиши безопасността чрез намаляване на риска от катастрофи, да се подобри мобилността и планирането за бизнеса, като се намали времето за преминаване на границите, да се съхрани околната среда чрез намаляване на вредните емисии, отделяни от превозните средства и по-малкото изхвърлени боклуци от чакащи в близост до границите камиони.

Освен това според приложението в Националния план, в който е разписано подробно как и защо ще се разходват парите, се отбелязва, че чрез проекта ще се намалят публичните разходи за поддържане на пътната инфраструктура, включително и прилежащото към пътя пространство.

Работата по проекта ще се ръководи от Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” съвместно с Агенция “Пътна инфраструктура”.

Целият проект е на стойност 12 млн. лв. и в него са включени и други дейности. Например срещу 500 000 лева ще бъде разработено друго софтуерно приложение, чрез което гражданите ще могат да подават сигнали за проблеми на пътя - дупки, препятствия, паднали дървета или необходимост от ремонт.

Сигнали ще могат да се подават за всички видове шосета, а софтуера ще ги разпределя към институцията, която отговаря за поддържането им в реално време, като е предвидено и съответната администрация да предложи обратна връзка за предприетите по сигнала действия.

По-голяма част от средствата по проекта ще отидат обаче за купуване на 27 броя специализирана модулна техника за подпомагане на пътното поддържане - 5,4 млн. лв. и за 2 броя специализирани превозни средства за автоматизация на реверсивно движение - 2 млн. лв.