Общо 41 931 служители на администрацията са натрупали 314 541 дни невзет отпуск, което се равнява на 861 години. Данните са записани в доклада за състоянието на администрацията през 2012 г., приет на днешното редовно заседание на Министерския съвет.
Средно служител има 7.5 дни натрупаната отпуска, което е ръст спрямо 2011 г. - тогава невзетата почивка общо е била 262 257 дни, или средно - 7 денонощия на човек.<br /> <br /> Общата численост на държавната администрация в края на 2012 г. е 144 875 щатни бройки, а реално заети са 133 575. В тях са включени и данните за Министерството на вътрешните работи (МВР), чиято численост намалява с 5,2% спрямо предходната отчетна година - от 58 170 през 2011 г. до 55 170 за миналата година, съобщи правителствената пресслужба. <br /> <br /> Без МВР в министерствата щатовете са общо 7327. Най-значимо реално намаление на щатната численост през 2012 г. е имало в Министерството на външните работи &ndash; с 8.8 на сто. Намаление има в териториалната администрация - от 33 344 на 32 633 служители, в общините - от 22 980 на 22 248.<br /> <br /> Ръст е отбелязан в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - от 6888 на 8554 заети, във финансовото министерство - от 627 на 651. Прекратени са 5836 трудови правоотношения, като 52 на сто в централната администрация.<br /> <br /> 1145 души са навършили пенсионна възраст, като 18.9% са останали на работа. Най-много такива служители има в Министерството на отбраната - 73.<br /> <br /> Средната основна месечна работна заплата на реално заетите служители в централната администрация към 1 септември 2012 г. е 865 лв. Констатирани са дисбаланси във възнагражденията на служители, заемащи еквивалентни длъжности в различни структури. В доклада се посочва, че с нов модел се цели преодоляването им, но то не може да стане автоматично с въвеждането му, а ще се реализира в по-дългосрочен план.<br /> <br /> В държавните агенции средното възнаграждение на месец е 697 лева, в изпълнителните агенции - 747 лева, в държавните комисии - 902 лева, а в Министерския съвет - 1181 лева.<br /> <br /> Какво би станало с държавния бюджет, ако се наложи натрупаните отпуски да бъдат идплатени на чиновниците трудно може да си представим. Преди дни бе съобщено, че бившият главен секретар на МВР Калин Георгиев при напускането е прибрал заради&nbsp;208 дни неизползван отпуск 27 546,33 лева!&nbsp;/БЛИЦ <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />