Нагледен пример със снимков материал на наш читател показва как в кофи за боклук в квартал “Студенски град” в гр. София се намира изхвърлено от оператора на пощенски услуги огромно количество писма.

Те съдържат фактури до потребителите на съответната услуга, и то на едни от най-големите компании в страната - Виваком, ЧЕЗ, А1, Доверие. Стриктното следене за плащане на сметките в срок е противопоставено на немърливото, дори нехайно отношение на куриерите на съответния оператор, които вместо да разнасят съвестно пощенските пратки до пощенските кутии на абонатите, предпочитат да ги “разнесат” до най близката кофа за смет.

Отделен е въпросът, че така небрежно захвърлените пощенски пратки съдържат и огромен брой лични данни на потребителите, което от своя страна повдига ред други въпроси. Не е ли време най-сетне компетентните органи да се намесят и да потърсят отговорност за подобни действия от страна на куриерската фирма, пита нашият читател?