Официално столицата на България вече е затворен град, съобщиха очевидци, които са се натъкнали на първите проверки на изходите на София.

Всички пътища които извеждат от града и от които се влиза в него, вече имат контролно-пропусквателни пунктове.

На тях биват спирани асолютно всички минаващи автомобили, а шофьорите трябва да дадат обяснение къде отиват и с каква цел.

Това се прави според новите мерки за затягане на карантината, които бяха обявени по-рано през деня.