Синдикалната федерация на служителите в Mинистерство на вътрешните работи /СФСМВР/ е принудена да обяви протестна готовност и на заседание на Федеративния съвет да обсъди възможностите за провеждане на ефективни протестни действия. 

Това се посочва в становище на организацията.

Готовността за протест е "поради крайно неудовлетворителен отговор от страна на ръководството на Министерството на вътрешните работи"

От организацията посочват, че липсва: обосновано и обективно становище по заплащането на извънредния труд, положен от служители, работещи на ненормиран работен ден; обективно правно становище по приравняване на положен от служителите нощен труд към дневен и съответното заплащане за това, въпреки налична в достатъчен обем съдебна практика в полза на служителите; желание или компетентност да се прецизира регламентирането на правоотношенията на държавните служители със статут по Закона за държавния служител.

Няма и обективно и всеобхватно правно становище, което еднозначно да определя статута на служителите на МВР, които се явяват като вещи лица в съдебни заседания за защита на изготвени от тях експертизи, се добавя още в становището на СФСМВР.

Синдикалистите призовават министъра на вътрешните работи във възможно най-кратък срок да започне официални преговори с цел търсене на взаимно приемлив изход от създалата се ситуация.