До края на работния ден на 13 февруари, понеделник, Централната избирателна комисия не изпълни собственото си решение прието в петък 10 февруари и отнасящо се до стартиране на процедура за наемане на устройства за машинно гласуване. Това съобщава БГНЕС след проверка в сайта на ЦИК и на Регистъра на Агенцията за обществени поръчки.
В 21.49 часа в петък вечер ЦИК публикува решение №4276-НС, с което на Николай Желязков, главен юрисконсулт в Дирекция “Администрация” при ЦИК се възлага да “публикува документи за участие на интернет страницата на ЦИК в профила на купувача; да изпрати до регистъра на Агенцията по обществени поръчки необходимите документи по възлагането на обществената поръчка; да осъществява дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка, включително и да приема документи за участие.”

В края на работния ден в понеделник на страницата на ЦИК има информация за стартирането на процедурата, считано от 11 февруари 2017 г., но самата документация към “състезателната процедура с договаряне” липсва.