По три начина успявали българите да крадат парно - чрез сваляне на радиатори, чрез манипулиране на сметки, или дори чрез записване на неверни числа от отчитащите топломерите в края на сезона.
&ldquo;480 лв. е сметката ми за парно за 88 квадрата&rdquo;, призна по БНТ Валентин Николов от ГЕРБ. Той обаче щял да внесе жалба при топлинния счетоводител, защото оспорвал начина на разпределение на топлинната енергия, измервана от топломера. <br /> <br /> Николов призна, че има неяснота за това как се формират сметките, но имало и кражба на топлинна енергия - чрез сваляне на радиатори, чрез манипулиране на сметки, или дори чрез записване на неверни числа от отчитащите топломерите в края на сезона. &ldquo;Вече е време за нови разисквания по темата&rdquo;, обяви Николов. <br /> <br />