Мерките против разпространение на коронавируса в България изглежда имат резултат, тъй като периодът за удвояване на броя заразени в страната – един от най-важните фактори за следене на епидемиологичното развитие на заболяването, показва, че те намаляват.


Това става ясно от официални данни, изнесени от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), съобщава "Флагман".

По официалните данни от НЦЗПБ, изведени по-рано днес и отговарящи до дата 1 април, този фактор към момента в България е около 9 дни. 

От 14 март (денят след обявяването на извънредното положение) до 1 април, времето за удвояване се покачва от 1.5 до 9.2 дни, което показва, че скоростта на разпространение намалява.

Ако времето за удвояване се задържи на нивото от 1 април, е вероятно случаите да са двойно повече чак на 9 април, когато би следвало те да са около 900 (базирано на числото за удвояване).

В случай, че скоростта на разпространение се забави допълнително, каквито към момента са прогнозите, случаите ще се удвоят дори по-бавно. 

На базата на тези изчисления и при запазване на периода за удвояване на 9 дни, е логично да прогнозираме, че до 27 април, броят на заразените в страната би нараснал до над 3600 случая. 

Тук обаче е важно да се отбележе, че ако дните, неободими за удвояване на броя инфектирани се увеличи до над 14 (каквато на този етап е тенденцията), може да се очава, че броят на новите заразени ще съвпадне с броя на вече приключилите случаи и ще се наблюдава сплескване на кривата, доказващо, че пикът вече е достигнат. 

От НЦЗПБ уточняват в заключение, че редица европейски държави вече успяват постепенно да увеличат времето на удвояване. Хонг Конг и Китай също започват с време на удвояване около 2 дни,но успешно удължават това време до над 15 дни след налагане на мерките там.

Мерките във всяка държава са включват различни комбинации от социално дистанциране, ограничения в пътуването от/до държавите и активно проследяване и карантиниране на контактните.