Работили сме за средно 799 лв. на месец през второто тримесечие на годината, или за 2.7% повече, отколкото през януари-март, сочат последните данни на Националния статистически институт.
Средната месечна работна заплата за месец април 2013 г. е 809 лв., за май - 799 лв., и за юни - 789 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са &bdquo;Строителство&rdquo; - с 8.1%, и &bdquo;Образование&rdquo; - със 7.5%.<br /> <br /> На годишна база, средната месечна работна заплата нараства с 3.8% като най-голямо e увеличението в &bdquo;Селско, горско и рибно стопанство&rdquo; - с 20.7%, &bdquo;Държавно управление&rdquo; - с 9.3%, и &bdquo;Образование&rdquo; - с 8.2%.<br /> <br /> Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2013 г. са получили специалистите от сферата на информационните технологии и далекосъобщенията - 1 790 лева. Следват финансисти и застрахователи, с 1 526 лева, наетите в производство и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 1 524 лева.<br /> <br /> Най-малко получават българите, работещи в секторите &bdquo;Административни и спомагателни дейности&rdquo; - 534 лева и &bdquo;Хотелиерство и ресторантьорство&rdquo; - 540 лева.<br /> <br /> Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2013 г. в обществения сектор нараства с 5.1%, а в частния сектор - с 3.1%./БЛИЦ<br />