На 21 март 2009 г. министър-председателят Сергей Станишев и министърът на здравеопазването Евгений Желев ще бъдат на посещение в Кюстендил по случай празника на града. Двамата ще посетят МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД и ще открият три реновирани болнични отделения – детско, по неонатология и по образна диагностика.
Трите отделения са ремонтирани през 2008 г. със средства на Министерството на здравеопазването и по проект за енергийна ефективност, с което общият размер на направените инвестиции е за 2 100 000 лв. С извършеното саниране на болницата през отоплителния сезон 2008-2009 г. стопанските разходи са намалени с 45%.
Станишев и Желев ще прережат лентата на реновирано отделение по образна диагностика, което вече разполага с компютърен аксиларен томограф. Апаратурата е закупена със средства от МЗ на стойност 700 000 лв. и е единствена по рода си в Югозападна България. /БЛИЦ