Малко над един милион лева приходи за 2011 година е декларирало физическо лице от Стара Загора. Платеният данък общ доход е над 100 хиляди лева при 5-те процента отстъпка. Други двама от Старозагорско са декларирали доходи за по 300 000.
До момента в Офиса на НАП са подадени над 2 120 декларации за доходите на физически лица, а други 133 са изпратени по Интернет.<br /> <br /> Физическите лица, в това число земеделските производители и производителите на тютюн, могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне, ако подадат своите декларации по Интернет подписани с електронен подпис и платят данъка до края на кампанията - 2 май 2012 г.<br /> <br /> При плащане по банков път се изисква попълването на платежно нареждане за плащане към бюджета. Задължително условие за коректно плащане е вписване на верни лични данни, период, за който се отнася плащането и входящ номер на декларацията. Важно е в платежното нареждане да се попълни и кода за вид плащане.<br /> <br /> От НАП напомнят на клиентите си да не пропускат попълването и на Справката за окончателния размер на осигурителни доход за 2011г., когато е необходимо.<br /> <br />