Кампания за ранно диагностициране на рак на белия дроб инициира Дружество по Кардиоторакална Рентгенология в партньорство със Сдружение „Въздух за здраве“. Онкологичното заболяване е сред най-смъртоносните и скъпи за лечение.

Статистиката показва, че един на всеки 15 души заболява от рак на белия дроб, като това е най-честият рак при мъжете над 45 години и третият по честота при жените. Само 2% от пациентите с късно установено заболяване от този вид преживяват 5 години след поставяне на диагнозата.

Шансът при ранно откриване е 80%. За съжаление, ракът на белия дроб много рядко дава симптоми, преди да е станало късно. Единственият доказан начин за навременно му откриване е чрез масов скрининг.

Затова Дружество по Кардиоторакална Рентгенология и сдружение „Въздух за здраве“ стартират пилотен скринингов проект за ранно установяване на заболяването.

Проектът „Заедно срещу рака на белия“ е част от дарителската кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“ и набира средства за реализация заедно с други 22 здравни, социални, културни и екологични каузи. Проектите могат да бъдат подкрепени през дарителската платформа izberi.rbb.bg.

Целта на „Заедно срещу рака на белия дроб“ е да се изготви алгоритъм, по който да се провежда скрининг на рака на белия дроб. В рамките на проекта ще се изследва пилотна група от пациенти и ще се анализират резултатите – медицински и икономически, което ще представлява първа стъпка за приложението му на национално ниво.

Очакванията са обществената полза да се изрази в по-малки разходи за неефективното късно лечение, както и в съхранена работоспособност на успешно излекуваните пациенти с ранно установен стадий на болестта.