В Столичната община представят научно-приложно изследване на тема "Изследване и определяне на приноса на различни източници за замърсяване с фини прахови частици в град София на база изследване на химическия им състав и прилагане на рецепторни модели". 
 

Изследването е направено от НИМХ по искане на Столичната община и с подкрепата на Министерството на образованието. В пресконференцията участват проф. Христомир Брънзов – директор на НИМХ и кметът на София Йорданка Фандъкова.

"Подготвяме третата със срок 2021-2026 г. Направихме живо партньорство с НИМХ. По мое настояване бяха отпуснати 300 000 лв. за обезпечаване на научно-приложно изследване за приноса на различни източници за замърсяване на въздуха в София на база химичния им състав. Целта е на база на няколко изследвания да предвидим и насочим усилията към конкретни мерки, важни са източниците на замърсяване, те се променят с времето", обясни Фандъкова.

"Транспортът и битовото горене са най-големите замърсители на въздуха в София, вземат се проби в продължение на денонощие, обработват се, прави се анализ в две акредитирани лаборатории в България и Хърватска.

Използват се две системи за изследване на праха във въздуха и изследване на въздушните маси, за да се установят външните замърсители", сподели проф. Брънзов.

От 7 януари 2019 г. до 2 февруари 2020 г. е проведено проучването - първият източник е почвата, прахът от улиците, паркирането на тревните площи е една от причините, това е 25 %, вторият е изгаряне на биомаса - 23 %, пренос на фини прахови частици извън София и третия, изгаряне на отпадъци е следващия, транспорт и индустрия са останалите причинители на замърсяване на въздуха.