Столичният общински съвет ще разгледа доклад с вносител кмета Йорданка Фандъкова относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2020 г. Това предвижда дневният ред на редовното заседание на СОС. То ще започне от 10.00 часа в Заседателна зала „София” на 5-и етаж в Общината.

Доклади с предложения за промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет на Столична община за 2020 г. са внесени от група общински съветници от „БСП за България“, както и от трима представители на „Демократична България“.

Доклад относно приемане на „Програма за дигитализация на Столична община 2020-2022 г. с вносител Методи Лалов от ДБ също ще бъде част от дневния ред на заседанието.

Ще бъдат обсъдени и доклади относно финансиране на четиригодишна ремонтна програма на трамваен релсов път и контактна мрежа на територията на Столична община 2020-2023 г. и относно предложение за икономическа рамка на обществения транспорт в Столична община за 2020 година.

Сред другите теми, с които ще се занимаят общинските съветници, са още откриване на нова социална услуга в общността – Дневен център за деца и/или младежи с увреждания (с приоритет аутистичен спектър) на територията на Столична община, както и финансирането на дългосрочна програма за възстановяване на исторически подвижен състав за атракционни цели, собственост на общинските транспортни оператори.

От 09.30 часа е предвидено пред сградата на общината да се състои и протест на Сдружение за развитие на Панчарево и Кокаляне с искания за отпускане на повече средства за района в Бюджет 2020.