Топлофикация-София има задължения към БЕХ за около 500 млн. лева Това каза инж. Любен Параланов, председател на Съвета на директорите на Топлофикация София. Той посочи, че задълженията им към Булгаргаз отговарят на вземанията, които имат от НЕК. Става въпрос за средства от порядъка на 127 млн. лв.
Събираемостта на столичното парно от клиентите му е 82%, останалите 18% в момента са или под формата на разсрочване или под формата на съдебни дела. Парите, които дължат клиентите, са в две основни други &ndash; такива, които са над 3 години, и такива под 3 години. &quot;Тези, които са над три години, са в порядъка на около 120 млн. лв.&quot;, каза Параланов.<br /> <br /> В ДКЕВР беше обсъден бизнес планът на &quot;Топлофикация София&quot; ЕАД за периода 2015 г. &ndash; 2019 г. 496 млн.лв. са прогнозни разходи за инвестиции в топлоизточниците и в топлопреносната мрежа за този период посочени в него. Инвестиционната програма за такъв петгодишен изминал период, в който все още не е отчето изпълнението на 2014 г., е изпълнена в порядъка на 56%. Загубите по преноса в момента са 17%, но от дружеството се пресмятат, че с рехабилитация на топлопреносната мрежа в отделни участъци подмяната на 30&ndash;35 км годишно ще промени значително загубите в подменените участъци. Целта е да се намалят загубите поне с 1-2%. /БЛИЦ<br />